رز سانگ

رز سانگ | صفحه 1102 از 1172 | دانلود آهنگ جدید

رز سانگ | دانلود آهنگ جدید در ستاد ساماندهی ثبت شده و تمامی فعالیت ها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی است.
دوشنبه 16 تیر 1399

اماله یعنی چه؟

دسته بندی : دسته‌بندی نشده تاریخ : دوشنبه 28 دسامبر 2015

اماله چیست؟

اماله یعنی چه؟

اماله یعنی چه؟

اماله همان تنقیه یا حقنه است که در اصطلاح پزشکی به آن enema می گویند و برای پاکسازی روده بزرگ انجام می شود. این روش برای جراحی روده و یا رساندن املاح به روده بزرگ از طریق رکتوم به کار می رود.

کاربرد اماله

اماله کردن در طب قدیم برای مداوای بعضی از بیماری ها از جمله یبوست های مزمن کاربرد داشت. در این روش درمانی داروی ملین از طریق مخرج وارد روده می شود.

حکم اماله کردن برای روزه دار

اماله کردن با چیزهای روان اگر چه از روی ناچاری و برای معالجه باشد روزه را باطل می کند اما استعمال شیاف هایی که برای معالجه است اشکال ندارد و احتیاط واجب آن است که استعمال شیاف هایی که برای کیف کردن است مثل شیاف تریاک یا برای تغذیه از این مجراست خودداری نمایند. لازم به ذکر است که باطل شدن روزه به دلیل اماله کردن کفاره ندارد.

آیت الله خامنه ای:

استفاده از شیاف های رکتال (کرم مقعد رکتول) و کرم های واژینال اگر مایع نباشد برای روزه اشکال ندارد.
استفاده از داروهای مخصوصی که برای معالجه بعضی از بیماری های زنان وجود دارد (شیاف های روغنی) که در داخل بدن گذاشته می شود به روزه ضرر نمی رساند.
آیت الله مکارم شیرازی:

استعمال شیاف به جهت درمان بنابر احتیاط اشکالی ندارد ولی برای روزه دار مکروه است.
اماله کردن با پماد آنتی هموروئید (کرم مقعدی) برای بیماری بواسیر که خونریزی داخلی و خارجی دارد روزه را باطل نمی کند.
شیاف با انگشت خیس روزه را باطل نمی کند.
اگر بیماری ناچار است که هر روز یا یک روز در میان با آب خالص تنقیه کند اگر می تواند این کار را شب انجام دهد و اگر نیم تواند باید روزه را قضا کند.
استعمال قطره از طریق مقعد تنقیه محسوب نمی شود.

حکم اماله کردن در غیر ماه رمضان
اماله کردن فی نفسه اشکالی ندارد و چنانچه فرد روزه نباشد اماله کردن اشکالی ندارد.

منبع:اماله یعنی چه؟

اماله یعنی چه؟

آیا شستن دهان روزه را باطل میکند؟

دسته بندی : دسته‌بندی نشده تاریخ : دوشنبه 28 دسامبر 2015

گردان و چرخاندن آب در دهان که به آن مضمضه گفته می‌شود از مستحبات وضو است و کراهت خوردن و آشامیدن در حال جنابت را نیز کاهش می دهد. اما آیا آب گرداندن در دهان روزه دار خللی در روزه اش به وجود نمی آورد؟

آیا شستن دهان روزه را باطل میکند؟

آیا شستن دهان روزه را باطل میکند؟

آب گرداندن در دهان روزه چه حکمی دارد؟

اگر آب شستشوی دهان بدون اراده به حلق برسد، اشکالى ندارد، ولى اگر از اول بداند بی اختیار به حلق می رسد، روزه ‏اش باطل است.‏ اگر بعد از مضمضه بخواهد آب دهان را فرو برد، بهتر است سه مرتبه آب دهان را بیرون بریزد.

بنابراین، با رعایت شرایط بالا، روزه دار می تواند دهان خود را جهت جلوگیری از بوی دهان بشوید؛ ولی بهتر است سه مرتبه آب دهان خود را بیرون بریزد.

نظر آیت الله خامنه ای درباره آب گرداندن در دهان روزه
اگر روزه دار آب را به قصد رفع عطش در دهان گرداننده و بیرون بریزد به طورى که هیچ مقدارى از آب پایین نرود اشکال ندارد.
بعد از مضمضه کردن (چه براى وضو و چه غیر آن) در حال روزه ماه رمضان آنچه واجب است خارج کردن آب از دهان است و اگر یقین پیدا کرده که آب خارج شده چیز دیگرى بر او واجب نیست.
اگر هنگام غرغره کردن، آب از حلق به پایین برود، روزه باطل مى‌‏شود.
نظر امام خمینی درباره آب گرداندن در دهان روزه
اگر روزه‌دار براى خنک شدن با مضمضه یا غیر آن آب را وارد دهان کند و بى‌اختیار داخل حلق شود‌، فقط قضای روزه آن روز واجب است و کفاره ندارد.
اگر که آب را بى‌جهت و بی هدف در دهان نماید و بى‌اختیار داخل گلو رود نیز فقط قضای روزه آن روز واجب است و کفاره ندارد.
روزه‌دار اگر آب را از روی فراموشی فرو ببرد قضای روزه بر او واجب نیست.
چنانچه براى وضوى نماز مضمضه کند و بى‌اختیار در حلق رود، قضا بر او واجب نیست و احتیاط مستحب آن است که در این صورت به موردى که وضو براى نماز واجب باشد اکتفا شود، اگر چه واجب نبودن قضا در مضمضه براى هر وضویى بلکه براى مطلق طهارت، خالى از قوت نیست.
مضمضه زیاد براى روزه دار مکروه است و اگر بعد از مضمضه بخواهد آب دهان را فرو برد، بهتر است سه مرتبه آب دهان را بیرون بریزد.
روزه‌داری که می‌داند به سبب گرداندن آب در دهان ناخواسته و یا از روی فراموشی آب وارد حلقش می شود نباید مضمضه کند.
اگر انسان بداند که به واسطه مضمضه بى‌اختیار یا از روى فراموشى آب وارد گلویش مى‌شود، نباید مضمضه کند.

نظر آیت الله مکارم شیرازی درباره آب گرداندن در دهان روزه
شستشوى دهان با آب یا داروها اگر چیزى از آن فرو نرود، روزه را باطل نمی کند و اگر بدون اراده به حلق برسد، اشکالى ندارد، ولى اگر از اول بداند بی اختیار به حلق می رسد روزه ‏اش باطل است و قضا و کفاره دارد.
مضمضه زیاد برای روزه دار مکروه است و اگر بعد از مضمضه بخواهد آب دهان را فرو برد، بهتر است سه مرتبه آب دهان را بیرون بریزد.
اگر انسان بداند که به واسطه مضمضه بی اختیار یا از روی فراموشی آب وارد گلویش می شود، نباید مضمضه کند.
اگر غیر آب چیز دیگری را در دهان ببرد و بی اختیار فرو رود یا آب داخل بینی کند و بی اختیار فرو رود، قضا بر او واجب نیست.
در چند صورت فقط قضای روزه بر انسان واجب است و کفاره واجب نیست: آن که برای خنک شدن، یا بی جهت مضمضه کند؛ یعنی آب در دهان بگرداند و بی اختیار فرو رود، ولی اگر فراموش کند که روزه است و آب را فرو دهد، یا برای وضو مضمضه کند و بی اختیار فرو رود، قضا بر او واجب نیست.

نظر آیت الله سیستانی درباره آب گرداندن در دهان روزه
مضمضه زیاد برای روزه‏دار مکروه است و اگر بعد از مضمضه بخواهد آب دهان را فرو ببرد، باید آبی که از بیرون دهان در هنگام مضمضه، وارد دهان شده (و آن‌قدر کم نیست که در آب دهان از بین رفته حساب شود) را بیرون بریزد و بهتر آن است که سه مرتبه آب دهان را بیرون بریزد، هرچند با یک بار هم آن آب، از دهان خارج شده باشد.
اگر فرد برای رفع تشنگی و خنک شدن، آب در دهان بگرداند و در حالی که می‌داند روزه است، آب بی‌اختیار فرو رود، قضای آن روز بر او واجب می‌شود.
اگر کسی به علت تشنگی مضمضه کند، یعنی آب در دهان بگرداند و بی‌‌اختیار فرو رود؛ ولی اگر فراموش کند که روزه است و آب را فرو دهد، یا به جهتی غیر از تشنگی مثل مواردی که مضمضه در آنجاها مستحب است مانند وضو، مضمضه کند و بی‌‌اختیار فرو رود، قضاء ندارد. همچنین اگر روزه‌دار غیر آب، چیز دیگری را در دهان ببرد و بی‌اختیار فرو رود، یا آب داخل بینی کند و بی‌‌اختیار فرو رود، قضاء بر او واجب نیست.
شستن دهان برای شخص روزه دار مانعی ندارد.
پایین بردن آب دهان در ماه رمضان به صورت عمدی مبطل روزه نیست.
نظر آیت الله مکارم شیرازی درباره آب گرداندن در دهان روزه
شست و شوى دهان با آب یا دارو:
1- اگر آن را بیرون بریزد روزه صحیح است.

2- اگر از اول بداند بى اختیار فرو می رود و چنین شود روزه‏ باطل است و کفاره نیز دارد.

3- اگر برای وضو آب در دهان کند و بی اختیار فرو رود روزه اش صحیح است ولی اگر برای خنک شدن یا بدون هدف باشد روزه باطل است و فقط قضا دارد.

4- اگر فراموش کند روزه است و آب را فرو برد روزه اش باطل نیست.

مضمضه کردن زیاد براى روزه ‏دار مکروه است و بعد از مضمضه باید آب خارجى را از دهان بیرون بریزد و بهتر است سه مرتبه آب دهان را بیندازد و اگر بداند به واسطه مضمضه بى ‏اختیار آب وارد گلویش مى ‏شود نباید مضمضه کند.
شستن دهان با آب نمک و گلاب چنانچه مراقبت نماید که از حلق فرو نرود و تنها بوی عطر و یا تلخی نمک باقی بماند روزه صحیح است، اما اگر ذرات ریز آن در دهان باشد باید آب کشیده شود.
مضمضه کردن زیاد براى روزه دار مکروه است و بعد از مضمضه باید آب خارجى را از دهان بیرون بریزد و بهتر است سه مرتبه آب دهان را بیندازد و اگر بداند به واسطه مضمضه بى اختیار آب وارد گلویش مى شود نباید مضمضه کند.
فرو بردن آب دهان، هر چند به واسطه خیال کردن ترشى و مانند آن در دهان جمع شده باشد، روزه را باطل نمى کند، و فرو بردن اخلاط سر و سینه تا به فضاى دهان نرسیده اشکال ندارد، اما اگر داخل فضاى دهان شود احتیاط واجب آن است که آن را فرو نبرد.

نظر آیت الله صافی گلپایگانی درباره آب گرداندن در دهان روزه
اگر غیر آب چیز دیگری را در دهان ببرد و بی‎اختیار فرو رود، یا آب داخل بینی کند و بی‎اختیار فرو رود، قضا بر او واجب نیست.
مضمضه زیاد برای روزه‎دار مکروه است و اگر بعد از مضمضه بخواهد آب دهان را فرو برد، بهتر است سه مرتبه آب دهان را بیرون بریزد.
اگر انسان بداند یا ایمن نباشد که به واسطه مضمضه بی‎اختیار یا از روی فراموشی آب وارد گلویش شود، نباید مضمضه کند.
فرو بردن آب دهان، اگر چه به واسطه خیال‌کردن ترشی و مانند آن در دهان جمع شده باشد، روزه را باطل نمی‎کند.
فرو بردن اخلاط سر و سینه، تا به فضای دهان نرسیده اشکال ندارد، ولی اگر داخل فضای دهان شود، احتیاط واجب آن است که آن را فرو نبرد.

منبع:آیا شستن دهان روزه را باطل میکند؟

آیا شستن دهان روزه را باطل میکند؟

آیا حمام رفتن روزه راباطل میکند؟

دسته بندی : دسته‌بندی نشده تاریخ : دوشنبه 28 دسامبر 2015

حکم حمام رفتن در هنگام روزه

آیا حمام رفتن روزه راباطل میکند؟

آیا حمام رفتن روزه راباطل میکند؟

مبطلات روزه عبارتند از: 1. خوردن و آشامیدن، 2. جماع، 3. استمناء، (انسان با خود کارى کند که منى از او بیرون آید)، 4. دروغ بستن به خدا و پیغمبر (صلی الله علیه و آله) و جانشینان پیغمبر (علیهم السلام)، 5. رساندن غبار غلیظ به حلق، 6. فرو بردن تمام سر در آب، 7. باقى ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح، 8. اماله کردن با چیزهاى روان، 9. قى کردن.
در این مقاله به چند سوال در رابطه با روزه پاسخ خواهیم گفت:

سوال: آیا حمام کردن در حال روزه اشکال دارد؟

حمام رفتن در حال روزه اشکالی ندارد، اما اگر آب به قدری گرم باشد که موجب ضعف بدن شود، از مکروهات روزه به شمار می‌آید.) امام خمینی، توضیح المسائل (محشّی)، ج 1، ص 925، م 1657(

سوال: آیا ترک نماز روزه را باطل می کند؟

همه احکام و دستورات اسلام در جهت رشد و تعالی انسان تشریع شده و در صورت عمل به آنها نفع و فایده اش نصیب خود انسان خواهد شد. گرچه همه این احکام یک مجموعه است و در صورتی به نتیجه کامل می رسد که به تمام دستورات عمل شود. در نتیجه نماز بدون روزه، یا روزه بدون نماز هیچ کدام به تنهایی نتیجه مطلوب خود را نخواهند داشت. اما از آن جا که هر کدام از این اعمال عبادت مستقل هستند که به تنهایی نیز آثار و نتایجی دارند (البته نه در حد کمال). بنابراین نخواندن نماز موجب بطلان روزه نخواهد شد، بلکه از ارزش واقعی آن می کاهد.

لازم به یاد آوری است که مبطلات روزه عبارتند از: 1. خوردن و آشامیدن، 2. جماع، 3. استمناء، (انسان با خود کارى کند که منى از او بیرون آید)، 4. دروغ بستن به خدا و پیغمبر (صلی الله علیه و آله) و جانشینان پیغمبر (علیهم السلام)، 5. رساندن غبار غلیظ به حلق، 6. فرو بردن تمام سر در آب، 7. باقى ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح، 8. اماله کردن با چیزهاى روان، 9. قى کردن. )توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏1، ص 891 ، م 1572(

سوال: در ماه رمضان در صورتی که انجام غسل با فرو بردن سر در آب همراه است آیا این عمل (شستن سر) باعث باطل شدن روزه نمی شود؟

اکثر مراجع معظم تقلید غسل ارتماسی را برای روزه دار در ماه رمضان جایز ندانسته و در صورت ارتکاب عمدی آن، روزه و غسل وی را باطل می دانند. بله اگر از روی فراموشی یا ندانستن مسئله انجام داد روزه و غسل او صحیح است. (توضیح المسائل (محشى – امام خمینى)، ج‌1، ص 219؛ (آیه الله سیستانى: فرو بردن تمام سر در آب روزه را باطل نمى‌کند ولى کراهت شدید دارد. توضیح المسائل (محشى – امام خمینى)، ج‌1، ص 905)؛ (آیه الله شبیری: اگر بدون عذر غسل ارتماسى کند بنا بر احتیاط واجب غسل او باطل مى‌باشد. توضیح المسائل (محشى – امام خمینى)، ج‌1، ص 220)؛ (نظر آیه الله مکارم شیرازی احتیاط واجب در عدم جواز است.)

بنابراین، یا باید غسل ترتیبی انجام داد یا در صورت داشتن عذر تیمم بدل از غسل کرد.

سوال: آیا فرو بردن خلط سر یا سینه از گلو موجب بطلان روزه می‌شود؟

اگر خِلط وارد فضاى دهان نشود، فرو بردن آن موجب بطلان روزه نیست و این امر در روزه مستحبی و واجب فرقی نمی‌کند. (فاضل لنکرانى، محمد، جامع المسائل، ج ‌1، ص 146،بهجت، محمد تقى، استفتاءات، ج ‌2، ص 344، س 2799)

سوال: آیا با داشتن روزه قضا ، می توان نذر روزه کرد؟

اکثر مراجع تقلید می‌گویند، با داشتن روزه قضا نذر روزه صحیح نیست و نذر محقق نمی‌شود و عمل به آن لازم نیست مگر آن که قصد داشته باشد روزه نذری را بعد از روزه قضا بجا آورد، اما برخی از مراجع نذر روزه را با داشتن روزه قضا، جایز می‌دانند.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سۆال، چنین است:

حضرت آیه الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):

با داشتن روزه قضا نذر روزه صحیح نیست و نذر محقق نمی‌شود و عمل به آن لازم نیست مگر آن که قصد داشته باشید روزه نذری را بعد از روزه قضا بجا آورید.

حضرت آیه الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

در فرض سوال، نذر اشکال دارد.

حضرت آیه الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):

مانعی ندارد.

حضرت آیه الله هادوی تهرانی(مد ظله العالی):

صحیح نیست.

(توجه: استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، مکارم شیرازی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئیست انجام گرفته است.)

منبع:آیا حمام رفتن روزه راباطل میکند؟

آیا حمام رفتن روزه راباطل میکند؟

نحوه ی برخورداری از تخفیف رزرو هتل ها

دسته بندی : دسته‌بندی نشده تاریخ : دوشنبه 28 دسامبر 2015

 

نحوه ی برخورداری از تخفیف رزرو هتل ها 

گاهی اوقات ممکن است به سفر بروید اما بودجه ی کافی برای رزرو یک هتل گران قیمت در یک موقعیت مناسب را نداشته باشید. اصلا موضوعی نیست که بخواهید نگران باشید. می توانید از روش های مختلف هتل ارزان قیمت و مناسب با بودجه ی خود پیدا کنید. معمولا پیدا کردن سایتی که بهترین قیمت را ارائه می دهد دشوار است. ما در این مقاله قصد داریم شما را با سایت های مناسبی آشنا کنیم. با ما همراه باشید.

مراحل :

برنامه های هتل

 1. وارد برنامه ی هتل مورد نظر خود شوید. برنامه هایی مانند Fairmont, Hilton, Hyatt, Joie de Vivre, Kimpton, Marriott, Starwood به مشتریانشان تخفیف چند روزه می دهند.

در اکثر این برنامه ها باید امتیاز جمع کنید. زمانی که مقدار مشخصی امتیاز دریافت کردید می توانید رایگان به هتل بروید. این برنامه ها برای افرادی که دائما در سفر هستند عالی است.

تماس با هتل

تماس با هتل

 1. برای اقامت ارزان تر، با یک هتل تماس بگیرید. اجازه دهید آنها بدانند که شما به دنبال چه محدوده ی قیمتی هستید. هتل ها معمولا مورد هایی را به شما پیشنهاد می دهند که قیمت پایین تر به همراه wifi و صبحانه رایگان دارد.

به خاطر داشته باشید هر چقدر کمتر برای هتل خود هزینه کنید امکانات کمتری دریافت خواهید کرد.

تخفیفات هتل

تخفیفات هتل

 1. معمولا برخی هتل ها برای افراد خاص تخفیف در نظر می گیرند. به عنوان مثال این تخفیفات برای افراد نظامی و جانبازان و … ارائه خواهد شد. این تخفیفات همیشگی نیست اما معمولا در دسترس می باشد. برای آگاهی از این تخفیفات باید با پذیرش هتل تماس بگیرید.

نرخ هنل در روز های تعطیل

 1. هتل خود را برای روز هایی از هفته رزرو کنید که قیمت پایین تری دارند. به عنوان مثال اگر آخر هفته ها هزینه ی رزرو اتاق دو برابر می شود, قبل از سفر از این موضوع اطلاع پیدا کنید و طوری برنامه ریزی کنید که در این روز ها سفر نباشید.

منبع : نحوه ی برخورداری از تخفیف رزرو هتل ها

مارقین چه کسانی بودند؟

دسته بندی : دسته‌بندی نشده تاریخ : دوشنبه 28 دسامبر 2015

ناکثین، قاسطین، مارقین چه کسانی هستند؟

مارقین چه کسانی بودند؟

مارقین چه کسانی بودند؟

و ثالثاً: امیرالمؤمنین به طور خصوص از جانب پیغمبر(ص) مأمور بوده است که با این سه فرقه به نام «ناکثین» و «قاسطین» و «مارقین» بجنگد چنان‌که در خطبه «قاصعه» می‌فرماید:

الا و قد قطعتم قید الاسلام و عطلتم حدوده و امتم احکامه الا و قد امرنی الله بقتال اهل البغی و النکث و الفساد فی الارض فاما الناکثون فقد قاتلت، و اما القاسطون فقد جاهدت و اما المارقه فقد دوخت. و اما شیطان الردهه فقد کفیته بصعقه سمعت لها وجبه قلبه ورجه صدره و بقیت بقیه من اهل البغی. و لئن اذن الله فی الکره علیهم لادیلن منهم الا ما یتشذر فی اطراف البلاد تشذُراً الخطبه.

امیرالمؤمنین علیه السلام در این کلام خود به آن مردم پیمان شکن با عتاب و سرزنش می‌فرماید:

آگاه باشید که شماها رشته اسلام را از هم گسیختید و حدودهای شرعی را تعطیل کردید و نگذاشتید که آن‌ها اجرا گردد، و بدانید که خداوند مرا امر فرموده که با ستمگران و پیمان‌شکنان و تباه‌کاران روی زمین بجنگم.

پس با «ناکثین» یعنی با آن پیمان شکنان «اصحاب جنگ جمل» که طلحه و زبیر و پیروانشان باشد (که بیعت خودشان را با امیرالمؤمنین شکستند) جنگیدم.

و نیز با «قاسطین» (یعنی اهل ظلم و ستم که لشگر شام و از طرف معاویه اعزام شده بودند) جهاد کردم.

و نیز با «مارقین» (یعنی آن کسانی که از دین بیرون رفتند که خوارج نهروان باشد) جنگیده و خوارشان کردم.

و اما «شیطان ردهه» که یکی از رؤسای خوارج نهروان معروف به «ذوالثدیه» باشد به سبب «صعقه» صدای مهیبی کشته شد که آن حضرت فرموده من فریاد تپش قلب و لرزش سینه‌اش را می‌شنیدم.

ابن ابی الحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه ذیل خطبه فوق ج 3 ص 245 می‌نویسد:

قد ثبت عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال له علیه السلام: ستقاتل بعدى الناکثین ، و القاسطین و المارقین، فکان الناکثون اصحاب الجمل لانهم نکثوا بیعته علیه السلام، و کان القاسطون اهل الشام بصفین، و کان المارقون الخوارج فی النهروان، و فی الفرق الثلاث قال الله تعالی: «فَمَن نَکَثَ فَإِنَّمَا ینکُثُ عَلَى نَفْسِهِ» [344] «وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَکَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً». [345]

و قال النبی صلی الله علیه و آله یخرج من ضئضیء هذا قومٌ یمرقون من الذین کما یمرق السهم من الرمیه ینظر احدکم فی النصل فلایجد شیئاً فینظر فی الفوق فلایجد شیئاً سبق الفرث و الدم [346] و هذا الخبر من اعلام نبوته صلی الله علیه و آله و من احباره المفصله بالغیوب.

بابویهی: آقای نوبختی ابن ابی الحدید ذیل این خطبه درباره جنگ امیرالمؤمنین علیه السلام با این سه فرقه نامبرده حدیثی از پیغمبر(ص) نقل نموده است که آن حضرت به علی ابن ابیطالب فرموده تو بعد از من با «ناکثین و قاسطین و مارقین» جنگ خواهی نمود، و نیز درباره خوارج نهروان حدیث جالب دیگری نقل کرده که آن حضرت خبر از مرتد و بی‌دین شدن این دسته داده است که این اطلاع از غیب، خود از علائم بزرگ پیامبری آن حضرت می‌باشد.

نوبختی: آقای بابویهی من از شما کمال تشکر را دارم که اشکال مرا برطرف نمودید و از نگرانی درآوردید و برای اینجانب واضح گردید که چرا امیرالمؤمنین علیه السلام با این سه فرقه از مسلمین می‌جنگید و کشتن آنان را واجب می‌دانست. اکنون از شما خواهشمندم که این احسانتان را به مرحله اتمام برسانید و کیفیّت جنگ با خوارج را هر چند به طور اختصار باشد برای ما بیان نمایید.

بابویهی: آقای نوبختی من در خدمت شما هستم و ترجمه این واقعه را از کامل ابن اثیر همان جلد نامبرده به طور فشرده به عرضتان می‌رسانم پس به گفتار ذیل توجه کنید:

ابن اثیر می‌نویسد پس از آن‌که عده‌ای از اهل بصره به خوارجی‌های نهروان ملحق شدند، برخورد کردند به مردی که زنی را بر الاغی سوار کرده و می‌بَرد، او را نهیب زده و برگرداندند و از او پرسیدند تو کیستی؟ جواب داد من عبدالله پسر جناب هستم که از اصحاب رسول الله بوده پس او را امان داده و از او درخواست حدیثی نمودند، عبدالله گفت پدرم گفت از پیغمبر شنیدم که می‌فرمود فتنه‌ای برپا می‌شود که دل‌های مردم در آن وقت می میرد همان طوری که بدن‌ها می‌میرد و شبانگاه شخص مؤمن است ولی صبح می‌کند در حالی که کافر شده است و برعکس افرادی صبحگاه کافر هستند و چون شب می‌شود مؤمن می‌گردند. این گروه از شنیدن این حدیث ناراحت شدند.

سپس سؤال‌هایی پی در پی از او نموده، تا آن‌که از او پرسیدند تو درباره علی بن ابیطالب نظرت چیست؟ عبدالله جواب داد: علی(ع) مردیست که از شماها به خدا داناتر است، و بهتر دین خود را نگاه می‌دارد و بینایی او نافذ و مؤثرتر می‌باشد.

نهروانی‌ها چون این گفتار را از او شنیدند به او گفتند تو شخصی هستی هواپرست و ما تو را طوری می‌کشیم که هیچ کس را آن گونه نکشته باشیم، پس شانه‌های او را بستند و سر او را بریدند و بعد از او آن زن را که حامله بود آورده و شکم او را دریدند و نیز از قبیله طییء سه نفر زن را به قتل رساندند. و چون خبر کشتن عبدالله به علی بن ابیطالب رسید مردی را به نام «حرث بن مرّه عبدی» به جناب ایشان فرستاده تا جریان را از نزدیک بررسی کرده و به آن حضرت گزارش دهد، و چون حرث به آنان نزدیک شد او را نیز دستگیر نموده و به قتل رساندند.

هنگامی که این واقعه رخ داد و اصحاب از ان مطلع شدند، از امیرالمؤمنین خواستار شدند که لشگر را اعزام نماید تا با نهروانیان بجنگند و پس از ایشان با لشگر شام.

امیرالمؤمنین بنا را بر خروج گذارده و حرکت نمود، در بین راه منجّمی به نام «مسافر بن عفیف ازدی» به آن حضرت برخورد کرده گفت: در فلان ساعت از روز حرکت نمایید و گرنه خود و اصحابت زیان فراوانی خواهید دید، امیرالمؤمنین با او مخالفت نموده و در همان ساعتی که از آن نهی نموده بود حرکت کرد ـ و چون از جنگ نهروان فارغ گردید، حمد و ثناء خدا را به جا آورد و فرمود اگر من در آن ساعتی که منجّم گفته بود حرکت می‌کردم، افراد نادان می‌گفتند چن علی به دستور منجم رفتار کرد، پیروز گردید. ـ و کسی را به جانب نهروانی‌ها فرستاد که به ایشان بگوید قاتلین عبدالله بن خباب را به ما تحویل بدهید تا از آنان تقاصّ بگیریم.

آن گروه در جواب گفتند: ما همگی او را کشته‌ایم و ریختن خون شماها را هم حلال می‌دانیم.

قیس پس سعد بن عباده (از اصحاب امیرالمؤمنین به جانب نهروانی‌ها رفت و آنان را موعظه نمود و گفت: ای بندگان خدا آن قاتلین عبدالله را به ما تحویل دهید و داخل شوید در آن‌چه ما داخل می‌باشیم (که ولایت علی بن ابیطالب باشد) و بیایید با هم‌دیگر به جنگ دشمنان خود «لشگر شام» برویم و آگاه باشید که رَوِش خطرناکی را در پیش گرفته‌اید که از طرفی ما را مشرک می‌دانید و از طرفی مسلمین را می‌کُشید.

در این میان «عبدالله بن شجره سلمی» از خوارجی‌ها در جواب قیس گفت: حق برای ما واضح شده است ما دیگر پیرو شماها نخواهیم شد. و پس از سعد ابو ایوب انصاری نیز با ایشان روبرو گردیده و خطابه‌ای خواند و هر قدر آنان را موعظه و نصیحت نمود سودی نبخشید.

سپس امیرالمؤمنین علیه السلام با خوارج روبرو گشته و به آنان خطاب نمود و فرمود: ای گروهی که لجاجت و عناد وادارتان به خروج کرده و هوای نفس شما را از حق باز داشته است، و در امر خطرناکی وارد شده‌اید، من شما را می‌ترسانم از این‌که صبح کنید در حالتی که امت شما را لعنت کنند، و در میان این نهر و در بین این زمین‌های پست و بلند کشته گردید بدون آن‌که نزد پروردگارتان حجّت و دلیلی داشته باشید.

من قبلاً شما را از حکومت حَکَمین نهی کردم و به شماها گفتم که این (قرآن به نیزه کردن معاویه) مکر و حیله ایست که به کار برده‌اند و این گروه اصحاب دین و قرآن نیستند، ولی شما مرا نافرمانی کردید و اطاعت ننمودید.

(آن گروه در جواب امیرالمؤمنین) گفتند: ما در این عمل خود گناه‌کار شدیم ولی از آن توبه نمودیم و تو هم باید توبه نمایی تا ما با تو باشیم و گرنه ترا دشمن می‌داریم و از تو جدا می‌شویم.

آن حضرت در جواب آنان فرمود: حصبه بر شما ببارد و اَحَدی از شما باقی نماند، آیا بعد از آن‌که من ایمان به رسول الله آوردم و با او هجرت کردم و در راه خدا جهاد نمودم، برای خود قائل به کفر شوم تا از آن توبه نمایم و از آنان روی بگردانید و آماده جنگ شد.

و در طرف راست «میمنه» لشکر «حجر بن عدی» و در طرف چپ «میسره» آن «سبث بن ریعی» و بر سواران «ابو ایّوب انصاری» و بر پیاده‌ها «ابو قتاده انصاری» را بگماشت، و در مقابل خوارج نیز بسیج شده، «زید بن حصین» را در میمنه و «شریح عبسی» را در میسره، و بر سواران «حمزه اسدی» و بر پیادگان «حرقوص سعدی» را گماشتند.

امیرالمؤمنین علیه السلام پرچم امان را به دست ابو ایّوب انصاری داد، و او هم به لشگر دشمن اعلام کرد که هر کس زیر این پرچم بیاید در امان است و هر کس از جنگ دست بردارد و کسی که از میان گروه خارج و به جانب کوفه و یا مدائن رود او نیز در امان خواهد بود، و بعد از آن‌که ما قاتلین برادران دینی خود را بگیریم نیازی به ریختن خون شما نداریم.

چون گفتار ابو ایّوب انصاری به آخر رسید، مردی از خوارج به نام «فرو ه بن نوفل اشجعی» گفت: سوگند به خدا من نمی‌دانم که برای چه چیزی با علی بن ابیطالب(ع) می‌جنگیم، من صلاح می‌دانم که برگردم تا تکلیف خود را روشن کنم، پس او با پانصد سوار از میان لشگر خارج شده و به «بند نیجین» و به «دَسکره» برفت [347] و پس از او عدّه‌ای دیگر متفرق گردیده و به سوی کوفه رهسپار شدند که مجموعاً هشت هزار نفر از خوارج از تصمیم خود برگشته و از جنگ کناره‌گیری نمودند ولی چهار هزار نفر و اندی از آنان به جای مانده و صف‌آرایی کرده و آماده رزم شدند.

در این میان علی بن ابیطالب علیه السلام به لشگریان خود امر فرمود که شماها پیش قدم در جنگ نشوید تا آن‌که آن‌ها به شما حمله‌ور شوند، پس نهروانی‌ها یورش آوردند، متقابلاً لشگر امیرالمؤمنین بر آنان حمله آورده و ایشان را از پای درآوردند و باقی نماند از آنان مگر نه نفر که فرار کردند و از لشگریان آن حضرت کشته نشد مگر نه نفر، چنان‌که به سپاهیان خود قبلاً فرموده بود: «والله لایقتل منکم عشره و لا یسلم منهم عشره».

تفصیل این واقعه از صفّین تا نهروان در تاریخ ابن اثیر ج 3 ص 141 – 176.

منبع:مارقین چه کسانی بودند؟

مارقین چه کسانی بودند؟

چگونه هزینه ی بلیط هواپیما خود را کاهش دهیم؟ ( ارتباطات )

دسته بندی : دسته‌بندی نشده تاریخ : دوشنبه 28 دسامبر 2015

 

چگونه هزینه ی بلیط هواپیما خود را کاهش دهیم؟ ( ارتباطات )

با افزایش هزینه های سوخت، پرداخت هزینه برای گرفتن بلیط هواپیما می تواند بسیار گران برای شما تمام شود. با این حال، همیشه لازم نیست پول بلیط هواپیما را بپردازید. در حالی که هیچ چیز رایگانی به آسانی به دست هر کسی نمی رسد، راه هایی وجود دارد که می توانید بلیط هواپیما را رایگان به دست بیاورید و رایگان پرواز کنید.

 

خدمه پرواز

 1. برای یک شرکت هواپیمایی کار کنید. خدمه پرواز و بسیاری دیگر از کارکنان هواپیمایی مزایای پرواز رایگان را دریافت می کنند. تخفیفاتی که ارائه می شود بسته به شرکت های هواپیمایی مختلف متفاوت است. برخی از شرکت های هواپیمایی هر ساله دو بلیط پرواز رایگان برای کارکنان خود را ارائه می دهند و سایر شرکت های هواپیمایی بلیط های 90 درصد تخفیف ارائه می دهند.

شرکت هواپیمایی جنوب غربی به همسران، کودکان واجد شرایط و والدین کارکنان اجازه می دهد تا به صورت رایگان با هواپیماهای جنوب غربی پرواز کنند.

کارت واچر

 1. کسی را پیدا کنید که در شرکت هواپیمایی کار می کند. برخی شرکت ها واچر هایی را به کارکنانشان ارائه می دهند و این افراد می توانند واچر های خود را به خانواده یا دوستان خود بدهند. در سال های اخیر، ارائه ی این واچر ها بسیار کم شده است اما هنوز هم چنین واچر هایی وجود دارند.

شرکت Southwest Airlines یک برنامه ی مهمان ارائه داده است که به دوستان و اعضای خانواده ی کارکنان واچر پرواز رایگان ارائه می دهد.

++++++

 1. استفاده از پرواز آماده باش! برخی شرکت های هوایی به کارکنانشان پرواز رایگان ارائه می دهند اگر صندلی خالی در یک پرواز وجود داشته باشد. این بدین معنی است که تنها زمانی می توانید از پرواز رایگان استفاده کنید که صندلی خالی وجود داشته باشد.

اگر می خواهید از این روش استفاده کنید باید همیشه آماده ی پرواز و سفر باشید تا چنین موقعیتی پیش بیاید. در این حالت ساعت پرواز اصلا به سلیقه ی شما نخواهد بود.

معمولا در زمان هایی که فرودگاه خلوت است احتمال اینکه بتوانید از این روش استفاده کنید بیشتر است.

منبع :چگونه هزینه ی بلیط هواپیما خود را کاهش دهیم؟ ( ارتباطات )

چگونه در هتل های ارزان قیمت امنیت خود را تامین کنیم ؟

دسته بندی : دسته‌بندی نشده تاریخ : دوشنبه 28 دسامبر 2015

 

چگونه در هتل های ارزان قیمت امنیت خود را تامین کنیم ؟

گاهی اوقات ممکن است به سفر بروید اما بودجه ی کافی برای رزرو یک هتل گران قیمت در یک موقعیت مناسب را نداشته باشید. اصلا موضوعی نیست که بخواهید نگران باشید. می توانید با چند راه کار ساده امنیت خود را در هتل های ارزان قیمت تامین کنید. با ما همراه باشید.

مراحل :

نقشه هتل

 1. اتاقی رزرو کنید که در طبقه ی اول قرار داشته باشد تا در صورت آتش سوزی سریع بتوانید خارج شوید. البته برخی افراد در طبقه ی بالاتر احساس امنیت بیشتری دارند، زیرا اگر مکان هتل خطرناک است, بدین ترتیب از دسترسی دزد ها دور تر هستید.

محل خروج اضطراری را به خاطر داشته باشید. بهتر است قبل از اینکه وارد هتل شوید ابتدا از این موضوع آگاهی پیدا کنید.

اتاق

 1. سعی کنید اتاق هایی را رزرو کنید که پنجره های زیادی به داخل محوطه ندارند و یا اگر اتاق شما پنجره دارد رو به خیابان باشد. امنیت در این حالت بیشتر خواهد بود.

بررسی اتاق

 1. قبل از اینکه در را قفل کنید بررسی کنید که در اتاق تنها هستید. مطمئن شوید فرد دیگری داخل اتاق نیست. داخل کمد, پشت پرده و داخل حمام و سرویس بهداشتی را بررسی کنید.

بررسی قفل در

 1. اطمینان حاصل کنید که قفل در به درستی کار می کند و برای احتیاط بیشتر یک عدد صندلی پشت در قرار دهید.

قفل کردن پنجره ها

 1. قبل از خواب همه ی پنجره ها را قفل کنید و پرده را بکشید. با این کار راحت تر می خوابید و امنیت بیشتری خواهید داشت. می توانید با خودتان یک پنکه ی کوچک ببرید اگر گرما اذیتتان می کند.

قفل کردن در

 1. هر زمان که داخل اتاق بودید حتما سعی کنید در را قفل کنید. اگر کسی در زد اصلا در را باز نکنید. تنها زمانی در را باز کنید که مطمئن هستید چه کسی پشت در است. اگر کسی در زد و گفت برای نظافت آمده سریعا به پذیرش هتل زنگ بزنید تا مطمئن شوید برای نظافت آمده اند.

کارت هتل

 1. بعد از اینکه از هتل خارج شدید کارت خود و آدرس هتل را با خود ببرید. با این کار می توانید مطمئن شوید که راه برگشت را گم نخواهید کرد.

وسایل شخصی

 1. هر وسیله ای که دارید با خودتان ببرید و هیچ چیزی را داخل هتل قرار ندهید.

منبع :چگونه در هتل های ارزان قیمت امنیت خود را تامین کنیم ؟

روش های استخاره با تسبیح

دسته بندی : دسته‌بندی نشده تاریخ : دوشنبه 28 دسامبر 2015

این نوع استخاره نیز شایع و معروف است، که به چند شیوه انجام مى شود:

 

اوّل: علامه مجلسى مى نویسد: از «شیخ بهایى» نقل شده است: از بزرگان و اساتیدم شنیدم که این دستورالعمل از حضرت ولىّ عصر(علیه السلام) درباره استخاره با تسبیح رسیده است. فرمود: «تسبیح را به دست (راست) مى گیرى و سه بار صلوات مى فرستى و آنگاه قسمتى از تسبیح را (با دست چپ) مى گیرى و دوتا دوتا رد مى کنى; اگر در پایان یک دانه باقى ماند، به معناى «إفعل» (انجام بده) است و اگر دو دانه باقى ماند، مفهوم آن «لاتفعل» (انجام نده) است.

استخاره با تسبیح

 

دوم: از امام صادق(علیه السلام) روایت شده است که فرمود:

 

(به هنگام استخاره با تسبیح) نخست یک مرتبه سوره «حمد» را مى خوانى و آنگاه سه بار سوره «توحید» (قل هو اللّه…) را و آنگاه پانزده مرتبه صلوات مى فرستى، سپس مى گویى:

 

 

اَللّهُمَّ إِنّى أسْئَلُکَ بِحَقِّ الْحُسَینِ وَجَدِّهِ وَأَبیه، وَ أُمِّهِ وَ أَخیهِ، وَ الاْئِمَّهِ مِنْ

 

خدایا از تو مى خواهم، به حقّ حسین و جدّش و پدر و مادر و برادر و امامان از

 

 

ذُرِّیَّتِهِ، أَنْ تُصَلِّىَ عَلى مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد، وَ أنْ تَجْعَلَ لِىَ الْخِیَرَهَ فی

 

نسلش این که بر محمّد و آل محمّد درود فرستى و خیرم را در این تسبیح

 

 

هذِهِ السَّبْحَهِ، وَ أَنْ تُرِیَنی ما هُوَ الاَْصْلَحُ لی فی الدِّینِ وَالدُّنْیا، اَللّهُمَّ إنْ

 

قرار دهى و آنچه را که صلاح دین و دنیایم است به من نشان دهى. خدایا اگر

 

 

کانَ الاْصْلَحُ فی دینى وَدُنْیایَ، وَ عاجِلِ اَمْری وَ آجِلِهِ، فِعْلَ ما اَنَا عازِمٌ

 

مصلحت دین و دنیا و امروز و فردایم در انجام کارى است که قصد آن را دارم،

 

 

عَلَیْهِ، فَأْمُرْنی، وَإلاّ فَانْهَنی، إنَّکَ عَلى کُلِّ شَىْء قَدیرٌ.

 

پس مرا بدان فرمان ده! وگرنه مرا از آن نهى کن; چرا که تو بر انجام هر کارى توانایى.

 

 

پس از آن، قسمتى از تسبیح را مى گیرى و آن را مى شمارى و با عدد اوّل مى گویى «سُبْحانَ اللهِ» و با عدد دوم مى گویى «أَلْحَمْدُلِلّهِ» و با عدد سوم مى گویى «لا إِلهَ اِلاَّ اللّهُ» و به همین ترتیب پیش مى روى; در پایان اگر دانه آخر شمارش، سُبحان الله بود، مخیّر میان فعل و ترک هستى و اگر أَلْحَمْدُللهِ بود، نشانه امر است و آن را انجام مى دهى و اگر لا إِلهَ اِلاَّ اللّهُ بود، نهى است و آن را ترک مى کنى.

منبع : روش های استخاره با تسبیح

منبع : روش های استخاره با تسبیح

رفع بوی بد دهان در ماه رمضان

دسته بندی : دسته‌بندی نشده تاریخ : دوشنبه 28 دسامبر 2015

رفع بوی بد دهان در روزه داران

رفع بوی بد دهان در ماه رمضان

رفع بوی بد دهان در ماه رمضان

یکی از مشکلاتی که اکثر روزه ‌داران در ماه مبارک رمضان با آن مواجه می‌ شوند، بوی ناخوشایند دهان است که گاهی علاوه بر خود فرد، ممکن است اطرافیان او را نیز آزار دهد.

البته این مشکل برای بعضی ‌ها فقط به ماه رمضان منتهی نمی‌ شود؛ یعنی در برخی افراد، بوی ناخوشایند دهان‌ در ماه‌ های دیگر سال نیز وجود دارد.

برای‌ آشنایی با راه‌ های رفع بوی دهان از طریق تغذیه‌، پای صحبت متخصصان تغذیه و رژیم‌ درمانی نشسته ‌ایم.

مصرف غذاهای خشک را محدود کنید
دکتر سید رضا راست ‌منش، متخصص تغذیه و رژیم درمانی، معتقد است که بوی بد دهان علل مختلفی دارد. بیماری‌ های گوارشی نظیر زخم ‌های معده که علت عمده ی آن هلیکوباکترپیلوری است می‌تواند سبب خروج بوی نامطبوع از دهان شود. در این حالت، این بو با تجویز داروهای خاصی از سوی پزشک کنترل می ‌شود.

گاهی بوی بد دهان به دلیل زیاده ‌روی در مصرف غذاها است، آن هم غذاهایی که ترکیبات ناهمگونی با هم دارند.

یکی دیگر از علل بوی بد دهان عدم استفاده از مسواک و نخ دندان است.

بویی که در ماه مبارک رمضان از دهان خارج می ‌شود، به دلیل نخوردن غذا است. هنگام نخوردن غذا، بدن برای تولید انرژی به ذخایر چربی روی می آورد و طی سوختن چربی ها در کبد، کتون ها تولید می‌ شوند که باعث ایجاد این بو می شوند.

در روزهای اول ماه مبارک رمضان، به‌ دلیل این که کبد آمادگی کافی را برای سوزاندن مقدار زیادی چربی ندارد، این بو بیشتر است، اما به تدریج که توانایی کبد برای این کار بیشتر می ‌شود، مقدار کتون تولید شده کم می شود.

آن چه باید به آن توجه داشت، این است که این بو طبیعی است و نیاز به راه و روش‌ خاصی برای درمان ندارد. فقط می ‌توان با انجام کارهایی که در ذیل به آن اشاره می‌ شود از میزان آن کم کرد:

کسانی که غیر از ماه مبارک رمضان، در ایام دیگر سال هم در روزه می گیرند، کمتر دچار بوی بد دهان می‌ شوند، چون کبد آن ها آماده ‌تر است تا چربی‌ های اضافه را بسوزاند.

می ‌توان با مصرف غذاهای خنک، نعناع یا برخی سبزیجات خشک دیگر این بو را به طور موقتی از بین برد.

در افرادی که بعد از خوردن سحری مسواک نمی ‌زنند، به دلیل باقی ماندن غذاها در لا به‌ لای دندان‌ ها و در حفرات دهان این بو بیشتر و نامطبوع‌ تر است.

در طی روزهای معمولی به دلیل نوشیدن مایعات، آب و چای ، بزاق دهان پیوسته تازه می شود و این بو کمتر است، اما در روزه‌ داری به دلیل این که امکان تازه شدن آب دهان کمتر است، باقی ماندن غذاها در بین دندان ها همراه با تولید کتون ها، بوی بد بیشتری را ایجاد می‌ کند.

علت اصلی، چربی‌ ها هستند
دکتر مسعود کیمیاگر، متخصص تغذیه و رژیم درمانی، می‌ گوید: ” در حالت روزه‌ داری و گرسنگی طولانی مدت، بعد از گذشت چند ساعت که ذخایر قندی بدن تمام می ‌شود، بدن برای تولید انرژی به چربی ها روی می ‌آورد. در اثر سوزاندن چربی ها، موادی به نام کتون در بدن ساخته می ‌شوند که بوی آنها از راه تنفس خارج می‌ شود. البته این موضوع در همه ی افراد، یکسان اتفاق نمی ‌افتد و در بعضی ها بیشتر و در برخی دیگر کمتر است.”

بوی بد دهان در ماه رمضان، عمدتا به دلیل تولید ترکیبات کتونی است و ربطی به نوع ماده ی غذایی مصرفی در افطار و سحر ندارد. دکتر کیمیاگر می ‌گوید: “خوردن چربی ‌ها و گوشت‌ ها تاثیر چندانی در این امر ندارند. البته اگر میزان مواد قندی خورده شده بیشتر باشد، این بو کمتر خواهد بود. در کل، ماهیت روزه این‌ طور است که بدن باید چربی ‌های اضافه را بسوزاند و یکی از مزایای روزه گرفتن هم همین است. پس نباید زیاد نگران بود، زیرا با گذشت زمان این بوی ناخوشایند، کمتر می ‌شود. نکته ی قابل توجه آن است که این بو در افراد چاق کمتر و در خانم ‌ها و بچه‌ ها بیشتر است. همچنین در افرادی که بدون سحری روزه می ‌گیرند نیز زیاد است.”

پس به خاطر بسپارید…
* در وعده ی سحری، طوری برنامه‌ ریزی کنید که فرصت کافی برای مسواک زدن و استفاده از نخ دندان را داشته باشید.

* از مصرف غذاهای خیلی داغ، تند، ترش و اسیدی خودداری کرده و یا حتی‌ المقدور کمتر مصرف کنید، زیرا با مصرف این نوع غذاها پُرزهای چشایی دهان دچار ساییدگی می ‌شوند و این کار به خشک شدن آب دهان کمک می کند و سبب بوی بیشتر دهان می‌ گردد. پس خوردن چای داغ یا آب ‌لیمو باید کم و یا به ‌طور کلی حذف شود.

* ماه رمضان، زمان خوبی برای تمرین کردن اصول غذایی با نظم خاص است. زیاد‌ه‌ روی در مصرف غذا را کنار بگذارید؛ مثلا اگر فردی هستید که زیاد قهوه و چای مصرف می‌ کنید، در این ماه از نوشیدن چای داغ اجتناب کنید. شاید خوردن چای داغ و مخصوصا پُررنگ در هنگام سحر برای دو ساعت کمک کننده باشد، اما در طول روز سبب خشکی دهان می ‌شود.

* سعی کنید غذاهای نرم ‌تر و لطیف ‌تر نظیر فرنی ‌ها و حریره ‌ها را بیشتر مصرف کنیم که پُرزهای دهان را نوازش داده و سبب تحریک غدد بزاقی‌ تان شود.

* از مصرف میوه‌ ها و سبزی‌ های ترش پرهیز کنید، زیرا این مواد غذایی سبب کاهش ترشح بزاق و خشکی دهان می ‌شوند.

به‌ طور کلی، خوردن غذاهای خشک به همراه نزدن مسواک و افزایش جرم‌ های دندانی، غدد ترشحی بزاق را مسدود کرده و ترشح بزاق را به شدت کم می ‌کنند. لذا بوی بد دهان تشدید می شود.

منبع:رفع بوی بد دهان در ماه رمضان

رفع بوی بد دهان در ماه رمضان

نحوه ی قرار دادن یک نظر در بالای نظر های  YouTube

دسته بندی : دسته‌بندی نشده تاریخ : دوشنبه 28 دسامبر 2015

 

نحوه ی قرار دادن یک نظر در بالای نظر های  YouTube

به عنوان فردی که از  YouTube  استفاده می کند, شما می توانید یک نظر را بالای همه ی نظرات در مورد ویدئویی که به اشتراک گذاشته اید قرار دهید. با این کار همه ی بازدید کننده ها می توانند بهترین نظر در مورد ویدئوی شما را مشاهده کنند. ترفند ها در چند مرحله ی ساده به شما آموزش می دهد که چگونه این کار را انجام دهید.

مراحل :

سایت یوتیوب

 1. به www.youtube.com بروید یا برنامه YouTube را راه اندازی کنید. اگر قبلا وارد حساب خود نشده اید اکنون وارد شوید.

قسمت Comments

 1. به قسمت “Comments” بروید. یکی از ویدئو های خود را باز کنید و به قسمت “Comments” بروید. بهترین نظر را انتخاب کنید.

هم چنین می توانید به قسمت Creator Studio بروید و “Comments” را انتخاب کنید یا از لینک www.youtube.com/comments استفاده کنید, سپس روی نظری که می خواهید در بالای نظرات قرار دهید کلیک کنید.

آیکون ⋮

 1. روی آیکون ⋮ کلیک کنید. شما می توانید این آیکون را در سمت راست نظر مشاهده کنید.

گزینه ی Pin

 1. از منوی context روی گزینه ی Pin کلیک کنید. یک دیالوگ باکس نمایش داده می شود.

دکمه پین

 1. روی دکمه ی PIN کلیک کنید. پیام “Comment pinned” را مشاهده خواهید کرد.

پین شدن پیام

پایان ! اکنون بازدید کنندگان این نظر را بالای همه ی نظرات مشاهده خواهند کرد. اگر قبلا نظر دیگری را در پین کرده بودید اکنون این نظر جایگزین خواهد شد.

منبع : نحوه ی قرار دادن یک نظر در بالای نظر های  YouTube